Udana kampania "Domowych Smaków" [CASE STUDY Hochland]

ZOBACZ INFOGRAFIKĘ

CELE BADANIA

W celu wsparcia sprzedaży serków marki Twarogowy „Domowe Smaki” firma Hochland przeprowadziła 4 tygodniową kampanię w radiu i telewizji. Udział budżetu netto radia w kampanii wyniósł  11% media mixu.

Unikalność badania Gfk Crossmedia Link polega na połączeniu ciągłego pomiaru zakupów z konsumpcją mediów. Badania obejmują 8 000 gospodarstw domowych (= 12 000 osób). Uczestnicy panelu dokonując zakupów skanują kody kreskowe produktów, a równolegle opisują co oglądają w telewizji, czego słuchają, co czytają w prasie. Następnie dane trafiają do Instytutu badawczego gdzie podlegają kontroli jakości i agregacji. Statystycy w GfK modelują dane, ustalając prawdopodobieństwo kontaktu z reklamami. W ten sposób powstaje model ekonometryczny, który pozwala wnioskować jaki był wpływ reklamy na decyzje zakupowe.

KAMPANIA

WYNIKI BADANIA

Radio okazało się skutecznym medium w kampanii serków Hochland.  Przy znacząco niższym udziale (11%) w wydatkach mediowych pozwoliło dotrzeć do 50% grupy celowej, a koszt budowy zasięgu za pośrednictwem radia  był o 79% niższy niż w przypadku Telewizji.

Case study przygotowane na podstawie badania GFK

ZOBACZ INFOGRAFIKĘ

Inne artykuły