120 000 zł zebranych we wspólnej akcji charytatywnej I love radio! [POSŁUCHAJ]

11 kwietnia 2017
© Andrey Popov / Fotolia

Dzięki emisji Charytatywnego Bloku Reklamowego na antenach rozgłośni pięciu polskich nadawców radiowych zebrano kwotę 120 tys. złotych. To pierwsze takie wydarzenie w historii rynku reklamowego, gdzie konkurujący ze sobą na co dzień najwięksi nadawcy radiowi zjednoczyli się we wspólnej akcji charytatywnej. Pieniądze przeznaczone zostaną na rehabilitację dzieci z niedosłuchem.

W Dniu Radia, 11 kwietnia br. na antenach nadawców zrzeszonych w projekcie I love radio, wyemitowany został w paśmie porannym, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30, charytatywny blok reklamowy. Akcja objęła łącznie 164 rozgłośni ogólnopolskich, ponadregionalnych i lokalnych, a przekaz reklamowy dotarł do ponad 7 mln słuchaczy*.

Firmy, które wykupiły reklamę w specjalnym charytatywnym bloku reklamowym to 50style.pl, Media Expert, Motgum, Tesco, T-mobile oraz Toyota.

Całkowity dochód z bloku reklamowego przekazany zostanie dla Stowarzyszenia Rodziców

i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie, które pomaga przywracać dzieciom słuch m.in. po przeszczepach implantów słuchowych. Stowarzyszenie specjalizuje się w prowadzeniu terapii dzieci na turnusach rehabilitacyjnych i zajęć integracyjnych w miejscu zamieszkania, a także grup wsparcia dla rodziców, których uczy się jak rehabilitować dziecko samodzielnie w domu. Cel działalności Stowarzyszenia to rozwój umiejętności komunikacyjnych i językowych dzieci, integrowanie ich ze środowiskiem, w którym żyją, by w przyszłości mogły funkcjonować na równi ze słyszącymi.

Blok Charytatywny był jednym z elementów obchodów Dnia Radia, które wspólnie zorganizowały stacje zrzeszone w projekcie I love radio. Do obchodów włączyły się też lokalne stacje radiowe z całej Polski. Na antenach stacji można było usłyszeć specjalne wydania audycji poświęconych radiu, konkursy, zabawy, sondy uliczne czy podejrzeć radio od kuchni. Relacje wideo z wydarzeń antenowych będą publikowane na naszej stronie.

Źródło: Radio Track, Kantar MillwardBrown, 11.2016-01.2017, audytorium średniego kwadransa, pasmo 8:00-8:30, badany dzień: wtorek.