Europejczycy niezmiennie ufają radiu!

Mapa Europy z zatkniętymi flagami państw

W Europie stale rośnie poziom zaufania do radia – podaje w raporcie „Trust in Media” European Broadcasting Union (EBU). Radio cieszy się największym zaufaniem spośród wszystkich mediów tradycyjnych i internetowych.

Jak co roku European Broadcasting Union (EBU) opublikowała doroczny raport „Trust in Media” dotyczący zaufania do mediów. Raport powstał w oparciu o wyniki pochodzące z badania Eurobarometr, które jest przeprowadzane w 37 krajach w Europie. Z opublikowanych danych za 2021 rok wynika, że radio niezmiennie cieszy się największym zaufaniem Europejczyków wśród wszystkich mediów. Jest liderem rankingu w 26 badanych krajach. 58% populacji Europy ufa radiu (i ta tendencja stale rośnie od 2015 roku). Radio od lat ma też najniższy odsetek braku zaufania.

wykres danych zaufania do mediów w UEStale rośnie też wskaźnik zaufania Net Trust Index (NTI) dla radia w Europie, w 2021 roku utrzymywał się na poziomie +23 pkt (NTI obliczany jest jako różnica pomiędzy odsetkiem wskazań „ufam” i „nie ufam” dla danego medium).

Najwyższy poziom zaufania do radia deklarują mieszkańcy Danii (87%), Szwecji (85%), Islandii (83%) i Norwegii (83%), a także Szwajcarii, Portugalii i Irlandii. Polacy deklarują zaufanie do radia na poziomie 52%. W znaczącej większości krajów objętych badaniem (26 z 37) radio jest darzone zaufaniem, a w aż 23 z nich wskaźnik Net Trust Index utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i osiąga wartość powyżej 10.

Mapa zaufania do radia w EuropiePomiar zaufania jest istotnym narzędziem monitorowania tendencji w postrzeganiu przez odbiorców mediów i ich działalności. Wiedza na ten temat może być kluczowa w obieraniu strategii, których celem jest budowanie możliwie szerokiego audytorium i wiarygodności.