Wydatki reklamowe na radio urosły w 2021 roku aż o 14 proc. [RAPORT]

W 2021 roku reklamodawcy wydali w radiu aż 776 mln zł, co oznacza wzrost o 13,9 proc. w stosunku do roku 2020 – wynika z raportu Publicis Groupe szacującego wydatki reklamowe netto. Nakłady na reklamę radiową wzrosły również nawet w stosunku do przedpandemicznego roku 2019 – ta dynamika wyniosła 3,2 proc.

 

Jak pisze Publicis Groupe w swoim raporcie, najlepszy dla radia był w ubiegłym roku kwartał czwarty – ze wzrostami na poziomie 8 proc. (względem 4Q 2020) i 3 proc. (względem 4Q 2019).

W analizowanym okresie osiem sektorów zwiększyło wydatki reklamowe w radiu. Podobnie jak w internecie i telewizji, liderem wydatków jest sektor handlowy. Reklamodawcy z tej branży zwiększyli inwestycje reklamowe o 66,5 mln zł (wzrost o 24,6 proc.). Ponadto więcej w radiu wydały sektory: produkty farmaceutyczne i leki (o 13,8 proc.), zbiorcza kategoria pozostałe, w szczególności materiały budowlane, a także fundacje, stowarzyszenia, instytucje polityczne (wzrost o 5,2 proc.), finanse (wzrost o 19,5 proc.), telekomunikacja (wzrost o 24,2 proc.) i czas wolny (wzrost o 31,3 proc.).

Radio jest ciągle trzecim medium reklamowym w Polsce z udziałem niezmiennie kształtującym się w przedziale 7-8 proc. – w ubiegłym roku wyniósł on dokładnie 7,4 proc.

Wartość całego rynku reklamowego w Polsce w 2021 roku przekroczyła wg analizy Publicis Groupe historyczną wielkość 10,5 mld zł, co  oznacza wzrost o 16,2 proc. rok do roku o 7 proc. względem roku 2019.

„Rok 2021 niewątpliwie był czasem odbudowy po kryzysie i większość mediów zdołała powrócić lub wręcz przekroczyć poziomy przychodów reklamowych sprzed pandemii. Jednak obecna sytuacja geopolityczna skłania do przypuszczeń, że wszystko może się zdarzyć. Czas publikacji tego raportu przypada w momencie historycznym jakim jest rosyjska inwazja w Ukrainie, której wpływu nie jesteśmy w stanie przewidzieć. W świetle tych wydarzeń ostrożnie prognozujemy, że rok 2022 powinien zakończyć się wzrostem między 4,5%-6,5%” – komentuje w raporcie Iwona Jaśkiewicz-Kundera, Chief Investment Officer w Publicis Groupe.

Krzysztof Głowiński, Grupa RMF