Chcesz zobaczyć efekty Twojej kampanii? Po prostu dodaj radio! [CASE STUDY Ken Garff Automotive/UTAH/USA]

ZOBACZ INFOGRAFIKĘ

Prezentujemy case study z rynku amerykańskiego, przedstawiający efektywność radia i relatywnie niski koszt za wzrost świadomości marki kampanii radiowej w porównaniu z telewizją.

Czy możliwe jest udowodnienie, że radio i TV stymulują sprzedaż dla dealerów samochodowych…?

Na to pytanie szukał odpowiedzi Ken Garff Automotive, wiodący dealer samochodowy w Salt Lake City (Utah/USA). W 2014 r. firma reklamowała się w TV i radiu, jednak w 2015 zmieniła mediamix na prasę, reklamę internetową i outdoorową. Czy to była właściwa strategia, aby wygenerować wzrost sprzedaży?

Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, Ken Garff przeprowadził badania efektywności razem z instytutem Nielsen. Do kampanii w prasie/internecie/outdoorze, na sześć tygodni została uruchomiona kampania w radiu i TV. To umożliwiło zmierzyć i zrozumieć wpływ poszczególnych mediów na wskaźniki wizerunkowe

...tak, to jest zdecydowanie możliwe, co więcej, radio jest najlepszym medium reklamowym dla dealerów samochodowych!

Nielsen podzielił próbę badawczą na dwie grupy – osoby które miały kontakt z reklamą telewizyjną i radiową, oraz osoby (grupa kontrolna), które takiego kontaktu nie miały. Obydwie grupy zostały przeanalizowane pod kątem zapamiętania reklamy, opinii o reklamie oraz wpływu reklamy na skłonność do rozważenia zakupu w sieci Ken Garff.

Rezultaty badania

Zapamiętywanie reklamy:
Reklama w radiu i TV jest zapamiętywana w podobnym stopniu, wyraźnie lepiej niż w innych mediach

Rozważanie zakupu w sieci Ken Garff:
Wyraźny wzrost wskazań po dodaniu do kampanii radia lub TV. Dodanie jednego z tych mediów podnosi wskaźnik o 38%, a dodanie zarówno radia, jak i TV podnosi wskaźnik o 70%!

Wpływ na ścieżkę zakupową:
Kampania radiowa i TV wpływa na wyraźny wzrost wskaźników w trakcie trwania całej ścieżki zakupowej.

Jasność przekazu
Kreacje radiowe w kampanii Ken Garff były istotnie bardziej zrozumiałe i wiarygodne, niż spoty telewizyjne.
„Reklama miała charakter informacyjny i była wyczerpująca”: Radio 53%, TV 30%
„Reklama była wiarygodna”: Radio 83%, TV 77%

Efektywność kosztowa
Kampania radiowa wykazała dwukrotnie wyższą efektywność, przeliczając inwestycje w kampanię na 1% znajomości kampanii. Znajomość kampanii TV wyniosła 39%, a radiowej 36%.

Ponownie kampania radiowa, będąc przedmiotem wnikliwego testu i analizy, udowadnia swoją efektywność w trakcie przebiegu całej ścieżki zakupowej. Biorąc pod uwagę ograniczenia – z jednej strony reklamy internetowej, charakteryzującej się bardzo niskim wskaźnikiem odtworzeń, z drugiej reklamy telewizyjnej, będącej po prostu bardzo drogą formą komunikacji, reklama radiowa, niezmiennie, udowadnia swój olbrzymi potencjał przy budowaniu wskaźnika świadomości marki i rozważania zakupu. – egta

Studium przypadku zostało zrealizowane przez Nielsen, na zlecenie Utah Broadcasters Association i Ken Garff Automotive. Materiał został udostępniony przez egta, europejskie stowarzyszenie nadawców radiowych i telewizyjnych, więcej na http://www.egta.com/

ZOBACZ INFOGRAFIKĘ