Jak porównywać dane słuchalności?

Komitet Badań Radiowych (KBR) zaleca, aby porównując wyniki różnych badań radiowych zwracać uwagę na zachowanie podstawowych zasad, które pozwalają odnosić dane z różnych źródeł do siebie. Należy zwracać uwagę na wskaźniki i ich definicje, źródła słuchania radia, grupy wiekowe, okresy prowadzenia pomiaru, jak również metodologię badań. 

KBR zwraca uwagę, że porównując wyniki różnych badań należy szczególnie przyjrzeć się prezentowanym wskaźnikom i ich definicjom. Nie można bowiem porównać słuchalności dziennej (definiowanej jako liczba słuchaczy danej stacji w stosunku do słuchaczy radia ogółem) z zasięgiem dziennym (liczba słuchaczy danej stacji w stosunku do populacji), a tym bardziej z udziałem w czasie słuchania (odsetek całkowitego czasu słuchania danej stacji w stosunku do całkowitego czasu słuchania wszystkich badanych rozgłośni).

W prezentacji ogólnych wyników słuchalności radia wykorzystuje się takie wskaźniki, jak udział w czasie słuchania, zasięg dzienny, które są jasno i precyzyjnie zdefiniowane i niosą za sobą konkretne informacje o potencjale danej stacji.

Istotnym czynnikiem przy porównaniu danych słuchalności jest również źródło słuchania radia. Wyniki prezentujące słuchalność wyłącznie za pośrednictwem sygnału naziemnego nie dają się porównać z danymi odnoszącymi się do słuchalności poprzez sygnał naziemny łącznie z internetowym.

KBR przypomina, że podobnie jak dzieje się to we wszystkich publikowanych raportach słuchalności, należy zawsze porównywać dane dotyczące tych samych grup celowych oraz tych samych przedziałów czasowych. Przykładowo, nie można porównać danych dotyczących osób w wieku 15–75 lat z grupą 15+. Nieporównywalne są także dane z różnych okresów, czy też obejmujące trzy miesiące z danymi obejmującymi dwa miesiące.

W porównaniach istotne są także metodologie badań, które chcemy ze sobą zestawić, jak również wiarygodność i doświadczenie instytutów, które odpowiadają za realizację badań.

Szczegółowe informacje na temat badania Radio Track znajdują się na www.badaniaradiowe.pl