Polacy wpisują się w europejski model słuchania treści audio

Polacy stale poszerzają zainteresowanie różnorodnymi formami audio, podążając za europejskimi trendami konsumpcji mediów. Badania prowadzone we Francji i Wielkiej Brytanii wykazują, że treści audio towarzyszą w życiu codziennym zdecydowanej większości odbiorców. Badanie Total Audio dowodzi, że Polacy chętnie korzystają z nowoczesnych form audio i wpisują się pod tym względem w zwyczaje mieszkańców Europy Zachodniej.    

Z badania Global Audio 2023 przeprowadzonego przez instytut Mediametrie wynika, że w ciągu miesiąca aż 97 proc. Francuzów słucha treści audio. Pierwsza edycja badania Total Audio wykazała, że Polacy także bardzo chętnie sięgają po takie treści – w ciągu tygodnia 91 proc. naszych rodaków czegoś słucha.

Największą część tortu audio stanowi radio, a dane europejskie są w tym zakresie bardzo zbliżone do wyników Total Audio. Przeprowadzone przez brytyjski OFCOM badanie Media Nations 2023 wskazuje, że 64 proc. treści audio słuchanych przez osoby dorosłe to treści radiowe – z czego 52 proc. to radio tradycyjne, natomiast kolejne 12 proc. to radio słuchane przez internet, w tym podcasty radiowe.

Według francuskiego Global Audio treści radiowe stanowią 58 proc. całości audio, z czego 52 proc. to radio linearne, a 5 proc. to podcasty radiowe. Podcasty nieradiowe są badane oddzielnie, a ich udział wynosi 2 proc. Badanie Total Audio wykazało, że w Polsce udział radia w treściach audio to 52 proc. a podcastów – 4 proc.

Drugą pod względem wielkości część tortu audio stanowi muzyka dostępna przez internet. Według Mediametrie 31 proc. treści audio słuchanych przez Francuzów to muzyka odbierana za pośrednictwem serwisów streamingowych i serwisów wideo. Z kolei OFCOM podaje, że w Wielkiej Brytanii muzyka słuchana za pośrednictwem internetu stanowi 24 proc. całości audio. Według Total Audio muzyka z serwisów streamingowych i serwisów wideo stanowi 31 proc. treści, których słuchają Polacy.

Ciekawostką jest rosnąca wśród Brytyjczyków popularność smart speakerów. Według Raportu Media Nations 2023 cztery na dziesięć gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii posiada te urządzenia, a blisko 60 proc. właścicieli smart speakerów deklaruje, że za ich pośrednictwem słucha radia. Kwestią czasu jest powszechne pojawienie się smart speakerów w polskich wersjach językowych. Wejście smart speakerów do Polski otworzy kolejny kanał umożliwiający odbiór radia. Może to wpłynąć na wzrost liczby słuchaczy radia, szczególnie wśród młodszych odbiorców, którzy są nastawieni na korzystanie z nowinek technologicznych.

Total Audio to nowe badanie, mające na celu obserwowanie i analizowanie zmian, które zachodzą w obszarze treści audio dostępnych na polskim rynku. Projekt realizowany jest przez Adres:Media i Kantar na zlecenie Komitetu Badań Radiowych. Badanie przeprowadzono na przełomie września i października 2023 roku na ogólnopolskiej próbie 2000 osób w wieku 15–75 lat. Projekt zaplanowany jest jako badanie cykliczne, realizowane raz w roku.

***

Komitet Badań Radiowych (KBR) jest komitetem technicznym skupiającym specjalistów ds. badań, reprezentujących podmioty radiowe, które na co dzień ze sobą konkurują: Grupę Radiową Time, Grupę RMF i Grupę Eurozet. Nadawcy mają w swoim portfolio stacje ogólnopolskie, lokalne i ponadregionalne. W pracach KBR od lat regularnie uczestniczą także niezależni konsultanci, którzy są najwyższej klasy specjalistami w obszarze badań. KBR sprawuje merytoryczną opiekę nad badaniem słuchalności Radio Track. W 2022 roku metodologia Radio Track uzyskała pozytywną ocenę audytu CESP (Centre d’étude des supports de publicité).

Kantar Polska to wiodąca na świecie firma specjalizująca się w przetwarzaniu i analizie danych marketingowych. Cechuje ją dogłębna, unikatowa na rynku, dobrze ugruntowana wiedza o tym, jak ludzie myślą, czują i działają – zarówno w skali globalnej, jak i lokalnie na ponad 90 rynkach. Kantar łączy pogłębioną wiedzę ekspercką pracowników z zasobami danych i benchmarków oraz autorskimi innowacyjnymi narzędziami analitycznymi i technologicznymi. Dzięki temu pomaga swoim klientom lepiej rozumieć ludzi i osiągać zrównoważony wzrost.

Adres:Media to spółka założona przez badaczy oraz strategów, których kompetencje i doświadczenie związane są z tworzeniem i wdrażaniem strategii reklamowych, badaniami marketingowymi, a przede wszystkim badaniami mediów. Połączenie znajomości rynku mediów i umiejętności obserwacji zjawisk oraz zmian w obszarze kultury czy zmian cywilizacyjnych znajduje swoje odbicie w dostępnych raportach syndykatowych. Radio Track i Total Audio to przedsięwzięcia badawcze realizowane przez Adres:Media we współpracy z Kantar Polska. Inne dostępne opracowania Adres:Media to np. raport „Marketing Pokoleń i Zmian” – szczegółowy opis pokoleń: od charakterystyki wartości, po konsumpcję w wybranych kategoriach; „Trendmapping 2024” – strategiczny niezbędnik na rok 2024: mapa trendów life-stylowych, które zdefiniują wzorce zachowań w nadchodzącym roku. We współpracy Adres:Media, Kantar Polska i IRC powstał też projekt „Looking At The Men” – przekrojowy raport poświęcony tematyce mężczyzn.

Zdjęcie: Piqsels.com