Przyszłość radia, czyli przyszłość rynku Audio [ANALIZA]

ZOBACZ INFOGRAFIKĘ

Na polskim rynku mediów coraz częściej stosuje się o wiele szersze klasyfikacje reklamowe  mediów niż te wynikające z tradycyjnego podziału na takie klasy mediów jak np. Telewizja czy Radio. Coraz częściej zaczynamy myśleć  o rynku telewizyjnym jako o rynku dystrybucji treści Wideo i tak samo w radiu pojmowanie tego medium rozszerza się o obszar rynku  treści Audio (definicji o wiele bardziej pojemnej niż samo radia).

Pisząc o przyszłości  radia w kontekście pojawiających się analiz i publikacji na rynku amerykańskim, piszemy zatem bardziej o tym jak będzie rozwijać się rynek treści Audio, którego oczywiście radio pozostaje dominującym kanałem reklamowym. Ciekawe dane na ten temat przynosi ostatni raport firmy Activate działającej w obszarze doradztwa mediowego oraz nowych technologii, która po raz trzeci w ramach konferencji Wall Street Jurnal D.Live opublikowała raport pt. Activate`s Tech and Media Outlook 2018.

W raporcie możemy przeczytać o wpływie rozwoju technologicznego na rozwój nowego kanału dystrybucji treści Audio, jakim w Stanach Zjednoczonych są tzw. Smart Speakers Assistans, a także o rosnącej roli Twórców treści Audio, szczególnie w kontekście rozwijającego się rynku podcastów. Raport dostarcza także informacji na temat „dziennego” sposobu konsumpcji nowych technologii i mediów (w tym Audio) przez przeciętnego Amerykanina.

Poniżej przedstawiamy kilka najciekawszych danych z ww. raportu.

….tyle średnio dziennie, statystyczny Amerykanin wieku 18+ spędzał w 2016 roku konsumując treści Audio. Czas poświęcony temu medium jest mniejszy niż oglądanie treści wideo (5 godzin 5 minut) i niewiele krótszy niż takie aktywności związane z konsumpcją mediów jak: przeglądanie stron internetowych, czytanie treści offline, OOH i Cinema (łącznie dla tych kategorii  2 godziny 27 minut) ale już prawie dwukrotnie więcej niż Social Media w tym przesyłanie wiadomości (1 godzina i 6 minut) oraz gry (1 godzina i 17 minut). W kolejnych latach tj. aż do 2021 roku wg. autorów raportu czas konsumpcji treści Audio pozostanie na niezmiennym poziomie, choć jego udział w niewielkim stopniu się zmniejszy ze względu na rozwój Social Mediów i gamingu.

Wg. danych prezentowanych przez twórców raportu Smart Speakers w ciągu pięciu lat od daty wprowadzenia na rynek amerykański będą używane przez 50% populacji użytkowników. Status pełnoprawnego kanału dystrybucji treści Audio uzyskają zatem Smart Speaker znacznie szybciej niż tradycyjne odbiorniki radiowe, które aby uzyskać penetrację na poziomie 50% populacji (dokładnie gospodarstw domowych) w USA potrzebowały na to aż 20 lat. Dla porównania smartphony , które przecież także mogą służyć jako kanał dystrybucji treści Audio tą sama drogę przebyły w czasie od 6 do 7 lat.

Smart speaker (inteligentny głośnik/spiker) – rodzaj bezprzewodowego urządzenia sterowanego głosem ze zintegrowanym wirtualnym asystentem wykorzystującym technologię sztucznej inteligencji. Smart speaker oferuje interaktywne akcje i bezdotykową aktywację za pomocą jednej lub kilku komend głosowych (tzw. ”hot words”).

Niektóre urządzenia mogą wykorzystywać Wi-Fi, Bluetooth oraz inne systemy bezprzewodowe, aby rozszerzyć możliwości poza odtwarzanie dźwięku o takie funkcjonalności jak np. sterowanie urządzeniami automatyki domowej.

Według raportu Activate`s Tech and Media Outlook 2018 aż 74% posiadaczy Smart Speakers korzysta z tego typu urządzenia w celu słuchania muzyki. Jest to najczęściej powtarzająca się w ciągu tygodnia funkcjonalność korzystania ze Smart Speakers. Co więcej na przykładzie użytkowników pierwszego wprowadzonego na rynek Smart Speaker Amazon Echo/Alexa  w październiku 2017 około 11% zapytań do Alexa dotyczyło uruchomienia plików muzycznych i kanałów radiowych. Był to jednocześnie najwyższy odsetek nowych funkcjonalności uruchamianych przez użytkowników.

Liczba osób słuchających w ciągu miesiąca podcastów rośnie w Stanach Zjednoczonych w tempie kilku milionów rocznie i według raportu osiągnie w 2017 roku poziom 67 milionów słuchaczy, którzy łącznie spędzą na słuchaniu tej formy treści Audio 8 miliardów godzin. W kolejnych latach estymuje się niemalże podwojenie tych wartości do 112 milionów słuchaczy spędzających średnio 15 miliardów godzin przy odbiornikach. Miedzy innymi tak dynamiczny rozwój podcastów wiąże się z dynamicznym upowszechnieniem Smart Speaker ale także aplikacji służących odtwarzaniu tych treści.

Rynek podcastów w Stanach Zjednoczonych jest naturalnym kanałem dystrybucji treści Audio dla stacji radiowych. Szczególną rolę odgrywa w tym systemie National Public Radio (NPR), które według danych z września 2017 roku, uzyskało największy udział w emisji podcastów pośród  wszystkich wydawców mediowych (nie tylko radiowych) uzyskując wynik 13, 3 mln unique users i 99 mln pobrań.

Rynek podcastów w 2017 osiągnie w Stanach Zjednoczonych  poziom 237 milionów dolarów przychodów z reklam, oferując reklamodawcom zasięg w populacji 12+ na poziomie 24% tej populacji. Estymuje się, że do końca 2021 roku liczby te wzrosną odpowiednio do 642 mln dolarów i 39% zasięgu. Należy jednak pamiętać, iż wartości te stanowią, cały czas, jedynie drobny ułamek procentowy przychodów radia. Obrót z reklamy w 2017 roku estymuje się na poziomie 15 miliardów dolarów.

Autor: Michał Marzysz, Product Manager, Grupa ZPR Media

Na podstawie źródła: http://activate.com

ZOBACZ INFOGRAFIKĘ