Co wiesz o wskaźnikach radiowych? [QUIZ]

Odpowiedz na 10 pytań i sprawdź swoją wiedzę o wskaźnikach radiowych! Zawsze prawidłowa jest jedna odpowiedź.

By poznać liczbę słuchaczy kilkugodzinnej audycji radiowej należy posłużyć się wskaźnikiem:
zasięg dzienny
zasięg tygodniowy
zasięg w kwadransach
udział w czasie słuchania

Poprawna odpowiedź

Niepoprawna odpowiedź

Zasięg dzienny może być wyrażony
Telecommunications signal transmitter, radio tower from lines and triangles, point connecting network on blue background. Illustration vector
w tysiącach słuchaczy lub jako procent grupy celowej
tylko w tysiącach słuchaczy
tylko w milionach słuchaczy
tylko jako procent grupy celowej

Poprawna odpowiedź

Niepoprawna odpowiedź

Średni czas słuchania mówi o:
łącznym czasie słuchania stacji przez wszystkich słuchaczy
czasie słuchania stacji przez przeciętnego słuchacza w ciągu doby
czasie słuchania stacji przez przeciętnego słuchacza w ciągu tygodnia
czasie słuchania stacji przez przeciętnego słuchacza w ciągu miesiąca

Poprawna odpowiedź

Niepoprawna odpowiedź

Udział w czasie słuchania wszystkich stacji w Polsce zawsze wynosi:
100%
38,5 mln osób (czyli 100% populacji)
30,5 mln osób (czyli 100% badanych)
24 godziny

Poprawna odpowiedź

Niepoprawna odpowiedź

O świadomości marki mówi:
zasięg dzienny
zasięg tygodniowy
udział w czasie słuchania
znajomość spontaniczna

Poprawna odpowiedź

Niepoprawna odpowiedź

Koszt dotarcia do 1 proc. grupy docelowej to:
OOH
CPP
WWF
GRP

Poprawna odpowiedź

Niepoprawna odpowiedź

Łączną liczbę słuchaczy stacji w ciągu przeciętnego dnia opisuje:
zasięg dzienny
udział w czasie słuchania
market share
audytorium średniego kwadransa

Poprawna odpowiedź

Niepoprawna odpowiedź

Czy znając tylko udział w czasie słuchania stacji można wnioskować o liczbie jej słuchaczy?
tak, zawsze
tylko, gdy jest wyrażony w tysiącach osób
tylko, gdy jest wyrażony w procentach grupy celowej
nie, nigdy

Poprawna odpowiedź

Niepoprawna odpowiedź

Znajomość wspomagana mierzona jest:
dla wszystkich stacji
dla stacji ogólnopolskich
dla stacji ogólnopolskich i sieci radiowych
dla stacji ponadregionalnych i ogólnopolskich

Poprawna odpowiedź

Niepoprawna odpowiedź

Średnią liczbę kontaktów słuchacza z reklamą w określonym przedziale czasu określa:
AQH
RC
OTH
GRP

Poprawna odpowiedź

Niepoprawna odpowiedź

Udostępnij quiz, aby zobaczyć wyniki!

Zostaw nam swoje informacje

Co wiesz o wskaźnikach radiowych?

Poprawne odpowiedzi: %%score%% z %%total%% pytań

%%description%%

%%description%%

Loading...