Mieszkańcy przedmieść słuchają radia dłużej [ANALIZA]

ZOBACZ INFOGRAFIKĘ

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego spośród trzydziestu dziewięciu polskich miast, w których mieszka powyżej 100 tys. osób, do 2030 roku wzrost liczby ludności wystąpi tylko w sześciu. W dużej mierze to efekt nasilenia procesu suburbanizacji. Co ciekawe to właśnie mieszkańcy przedmieść dużych miast słuchają radia dłużej i są równie atrakcyjną komercyjną grupą celową jak  mieszkańcy Warszawy, Poznania, Aglomeracji Śląskiej, Gdańska czy Łodzi.  

W ostatnich latach obserwowane jest w Polsce nasilone zjawisko tzw. suburbanizacji, czyli wyprowadzania się ludności z dużych ośrodków miejskich na przedmieścia.  Według GUS od 2000 roku mamy do czynienia z odpływem ludności  z miast do wsi.  W niedalekiej przyszłości największym przyrostem liczby mieszkańców będą charakteryzować się przede wszystkim gminy położone na obrzeżach dużych i średnich miast.

Przyczyn tego zjawiska możemy upatrywać m.in. w niższych cenach mieszkań, domów, dostępności  działek, poszukiwaniu większej przestrzeni do życia. Strefy podmiejskie rozwijają się coraz szybciej i  są coraz lepiej skomunikowane z centrami miast. Dojazdy do pracy do centrum stały się czymś zupełnie naturalnym. Blisko co trzeci mieszkaniec wsi i małego miasta deklaruje,  że dojeżdża do większego miasta. Mieszkanie „na wsi” nie blokuje prowadzenia i rozwoju pracy zawodowej. Wraz z przeprowadzkami ludności na przedmieścia rozwijana jest również infrastruktura handlowo-usługowa, szkoły, przychodnie, przedszkola itd. Dzisiejsza wieś to nie tylko wieś rolnicza, kojarzona z wyjazdami do dziadków na wakacje, z traktorem i uprawianiem roli. Mieszkańców suburbiów trudno już traktować w oderwaniu od miejskiego świata.

A jaki wpływ ma to zjawisko na słuchanie radia?

W metodologii badań radiowych nie ma znaczenia fakt, gdzie się pracuje, uczy i spędza większą część dnia. Przynależność do określonej grupy celowej np.  wielkomiejskiej  determinuje miejsce zamieszkania. Okrojenie grup celowych tylko do dużych ośrodków miejskich skutkuje dużym  zawężeniem. Współcześnie mieszkańcy największych miast  to tylko wycinek populacji Polski. Według danych Radio Track 20,1 proc. zamieszkuje miasta powyżej 200 tys. i tylko 11,3 proc. miasta powyżej 500 tys.

W populacji Polski w wieku 15-75 lat najwięcej osób mieszka na wsi – 39,3 proc., 32,4 proc. w miastach małych i średnich (do 100 tys. mieszkańców), a pozostałe 28,3 proc. miasta pow. 100 tys. mieszkańców. Podobnie rozkłada się słuchalność radia. Słucha się go zarówno na wsi, w małym miasteczku, jak i w dużej aglomeracji.

W dobie suburbanizacji i rozlewania się miast „poza rogatki”, spory odsetek Polaków zamieszkuje poza granicami dużych miast w powiatach ościennych. Mieszkańcy dużych miast pow. 100 tys. to według badań Radio Track potencjał 8 mln osób. Kolejne 4,7 mln osób zamieszkuje powiaty ościenne. Średnio 63 % Polaków w wieku 15-75 lat mieszka w granicach dużego miasta, a 37 %  poza granicami.

Biorąc pod uwagę słuchaczy zamieszkujących powiaty przyległe do miast powyżej 100 tys. mieszkańców okazuje się, że spędzają oni dziennie przy odbiorniku radiowym ponad 279 minut, czyli o 10 minut więcej niż słuchacze z miast 100 tys +. Podobnie jest z zasięgiem dziennym słuchania radia – 74,5 proc. vs 71,3 proc. na korzyść „suburbiów”. Słuchacze z powiatów okalających duże miasta częściej też słuchają radia w samochodzie – 42,7 proc. vs 35,7 proc.

Radio nie zna granic, czy to na wsi czy to w mieście – słuchamy radia niezaleznie od miejsca zamieszkania. A możliwość słuchania radia przez internet dodatkowo uzupełnia granice zasięgu technicznego radia nadającego na falach FM. Można słuchać dowolnego radia w dowolnym miejscu na całym świecie.

Źródło:
Kantar Millward Brown, RadioTrack, target 15-75, okres 05-10.2017, dni poniedziałek-niedziela.
Kantar Millward Brown, TGI, target 15-75, okres 10.2016-10.2017, dni powszednie.

Autor: Magda Owczarczak, Grupa Eurozet

ZOBACZ INFOGRAFIKĘ