Radiowe wydatki reklamowe to już 522 mln zł, radio z 17-proc. dynamiką wzrostu! [ANALIZA]

Po trzech kwartałach br. wydatki reklamowe netto na radio wyniosły 522 mln zł. Wzrost rok do roku wyniósł aż 17,2 proc. Radio urosło też nawet względem przedpandemicznego 2019 roku – o 3,1 proc.

Wg najnowszego raportu Publicis Groupe wartość rynku reklamowego w Polsce po trzech kwartałach 2021 roku wyniosła blisko 72 mld zł, co oznacza wzrost o 18 proc. Najszybciej rósł drugi kwartał, ze względu na niższą bazę w poprzednim roku.

W okresie od stycznia do września 2021 roku dwucyfrowe wzrosty zanotowały wszystkie media z wyjątkiem prasy i kina. Radio urosło aż o 17,2 proc. względem analogicznego okresu w 2020 roku i o 3,1 proc. względem trzech kwartałów przedpandemicznego roku 2019.

Radio niezmiennie cieszy się zaufaniem marketerów i jest trzecim medium reklamowym w Polsce z udziałem w wydatkach reklamowych na poziomie 7,3 proc.

Jak pisze Publicis Groupe w swoim raporcie, w analizowanym okresie większość sektorów zwiększyła wydatki reklamowe w radiu. Liderem wydatków jest sektor handel, który zwiększył inwestycje reklamowe o 42,3 mln zł (dynamika 24,5 proc.) Ponadto inwestycje zwiększyły sektory: pozostałe, w tym w szczególności materiały budowlane, a także fundacje, stowarzyszenia, instytucje polityczne (wzrost o 8,5 mln zł, dynamika 14,1 proc.), produkty farmaceutyczne, leki (wzrost o 7,8 mln zł, dynamika 12,1 proc.), telekomunikacja (wzrost o 5,5 mln zł, dynamika 39,0 proc.) oraz motoryzacja (wzrost o 3,5 mln zł, dynamika 7,3 proc.).


Przygotował Krzysztof Głowiński