Adwokaci wreszcie mogą się reklamować, także w radiu!

Naczelna Rada Adwokacka 26 maja 2023 przyjęła uchwałę zmieniającą zapisy Kodeksu Etyki Adwokackiej w zakresie korzystania z informacji handlowej i reklamy – zniesione zostały wszelkie całkowite zakazy dotyczące korzystania z informacji handlowej przez adwokatów.

Jednocześnie doprecyzowano, czym jest informacja handlowa – oznacza ona każdą formę komunikacji mającej na celu promowanie bezpośrednio lub pośrednio usług lub wizerunku adwokata. Odtąd adwokaci i kancelarie adwokackie mają o wiele większe możliwości promowania świadczonych usług, mogą wdrażać nowe narzędzia marketingowe, w tym reklamę radiową.

Informacja handlowa musi być wyraźnie oznaczona jako pochodząca od adwokata i pozwalająca na jego jednoznaczną identyfikację. W zakresie odpowiedzialności adwokata pozostaje również to, co zostanie opublikowane w jego imieniu przez osoby trzecie. I to on będzie musiał dbać, aby były zgodne z zasadami etyki.

Adwokat w ramach informacji handlowej:

 • może informować o świadczonej pomocy prawnej;
 • może przedstawiać stawki wynagrodzeń, metody ich obliczania oraz informacje o wysokości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;
 • ma prawo polecać inne osoby, jednak z zachowaniem zasad etyki;
 • informacja handlowa może zawierać odniesienia do prowadzonych przez adwokata spraw, jego klientów lub zawierać ich opinie pod warunkiem, że adwokat poinformuje klienta o formie, treści, sposobie, kontekście informacji handlowej i dysponuje jego zgodą w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej na ich publikację.

Wprowadzono także ograniczenia dotyczące treści komunikatów reklamowych. Adwokatów obowiązuje zakaz posługiwania się informacją handlową, która:

 • uchybia godności innych osób;
 • narusza tajemnicę adwokacką;
 • narusza zasadę lojalności i koleżeństwa;
 • narusza niezależność adwokata;
 • ma charakter porównawczy (np. bazuje na sformułowaniach takich jak „najlepszy na rynku” czy „najskuteczniejszy” etc.), jest nierzetelna, podstępna, nieprawdziwa, natarczywa lub niestosowna;
 • tworzy nieuzasadnione oczekiwanie, co do wyników świadczonej pomocy prawnej;
 • powołuje się na znajomości lub wpływy;
 • zawiera treści ocenne;
 • wprowadza w błąd;
 • nadużywa zaufania, wykorzystuje łatwowierność, przymusowe położenie, brak wiedzy lub doświadczenia odbiorcy;
 • odwołuje się do emocji lub uczuć;
 • zawiera treści lub odesłania nielicujące z wykonywaniem zawodu adwokata;
 • umieszczona jest w niestosownym lub nieodpowiednim miejscu;
 • adwokat nie może promować usług lub produktów osób trzecich w sytuacji, gdy uchybiałoby to przyjętym zasadom etyki lub godności adwokata.

Przepisy Kodeksu Etyki Adwokackiej dotyczące informacji handlowej i reklamy są zgodne z wymogami art. 24 dyrektywy usługowej.

źródła:

www.adwokatura.pl

www.prawo.pl

www.strategiczni.pl

zdjęcie: Piqsels.com