Nowe zasady sponsoringu i lokowania produktu w radiu [2022 r.]

Od listopada 2021 roku zmieniły się zasady sponsoringu audycji i programów oraz lokowania w nich produktów; dotyczą one oczywiście również radia. Najważniejsza zmiana to zmniejszenie liczby wskazań sponsorskich oraz możliwość sponsorowania poradników. Natomiast przepisy o product placement mają jasny katalog audycji, w których lokowanie jest zakazane.

SPONSORING – NOWE ZASADY OZNACZANIA

Według nowych zasad wskazanie sponsora audycji (czyli tzw. plansza sponsorska) może zostać wyemitowana tylko dwa razy:

 1. na początku programu oraz
 2. po jednej z przerw reklamowych albo na końcu audycji.

Wg wcześniejszych zasad plansza musiała być emitowana na początku, na końcu oraz po każdej przerwie reklamowej.

Zasadniczo nowelizacja nie wpływa więc na sponsorowanie krótkich pozycji ramówkowych, takich jak prognoza pogody czy serwis sportowy. Jest to jednak istotne, gdy w grę wchodzą dłuższe audycje, np. pasma programowe w trakcie których nadawane są bloki reklamowe.

Nie zmienia się maksymalny czas trwania planszy sponsorskiej – 8 sekund, ani maksymalna liczba sponsorów do jednej audycji – trzech.

SPONSORING – MOŻNA SPONSOROWAĆ PORADNIKI

Dzięki nowelizacji, od listopada 2021 roku, można sponsorować audycje poradnicze. Do tej pory w katalogu programów, których sponsorowanie było zabronione, wchodziły „audycje poradnicze i konsumenckie”. Teraz ten zapis został zmieniony na „audycje dotyczące spraw konsumenckich”. Wszelkiego rodzaju poradniki mogą więc być legalnie sponsorowane.

Bez zmian pozostają pozostałe trzy typy audycji, których nie wolno sponsorować: serwisy informacyjne, z wyjątkiem sportowych i prognozy pogody; audycje publicystyczne o treści społeczno-politycznej; audycje wyborcze lub bezpośrednio związane z kampanią wyborczą.

SPONSORING – ZAKAZ DLA PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH

Nowelizacja rozszerzyła też katalog produktów, których producenci nie mogą być sponsorami o papierosy elektroniczne i pojemniki zapasowe do nich.

Pozostały katalog produktów i usług, których nie można reklamować i których producenci/właściciele  nie mogą być sponsorami pozostaje bez zmian. I są to:

 • wyroby tytoniowe i akcesoria,
 • alkohol, z wyjątkiem piwa,
 • usługi medyczne świadczone wyłącznie na podstawie skierowania lekarza,
 • leki na receptę,
 • gry hazardowe,
 • substancje psychoaktywne,

O pozostałych zasadach dotyczących sponsoringu, a których nie zmieniła nowelizacja z listopada 2021 roku, przeczytacie w artykule 8 sekund poza blokiem.

PRODUCT PLACEMENT – KATALOG AUDYCJI ZABRONIONYCH

Nowelizacja wprowadziła też jasny katalog pięciu rodzajów audycji, w których niemożliwe jest lokowanie produktu, czyli product placament. Są to:

 • serwisy informacyjne, z wyłączeniem sportowych i prognozy pogody,
 • audycje publicystyczne o treści społeczno-politycznej,
 • audycje dotyczące spraw konsumenckich,
 • audycje religijne,
 • audycje dla dzieci.

Poprzednie zapisy wykluczały wyłącznie audycje dla dzieci. Opisywały też w sposób dość zawiły, w jaki sposób lokowanie ma następować – musiało to być udostępnianie towaru lub usługi do wykorzystania w programie, w szczególności w charakterze rekwizytu lub nagrody. Ten zapis został w całości wykreślony.

Pozostałe zasady dotyczące lokowania się nie zmieniły – opisywaliśmy je w artykule „Zasady radiowego product placementu – aspekty prawne”.

Wszystkie opisywane zmiany wprowadziła nowelizacja Ustawy o radiofonii i telewizji z 11 sierpnia 2021. Tu tekst jednolity.

 

Krzysztof Głowiński, Grupa RMF