Tradycyjny odbiornik vs Internet, czyli jak słuchamy radia? [BADANIE]

ZOBACZ INFOGRAFIKĘ

W jakich porach Polacy słuchają radia przez odbiornik FM/AM (w tym przez telefon komórkowy czy odbiornik w samochodzie) a w jakich przy pomocy odbiornika internetowego (w tym na komputerze i smartfonie)? Oto wyniki badań CAMP BASE na grupie respondentów: 20-59 lat.

Wyniki

Polacy w dużo większym odsetku słuchają radia poprzez odbiornik FM/AM niż odbiornik internetowy. Średnio radia w ten sposób słucha 21% respondentów przy czym szczyt tej słuchalności przypada na pasma 8:00-16:00. (średnio słuchalność na poziomie 32,6%) Przez Internet średnio radia słucha 7,8% respondentów a szczyt słuchalności przypada na pasma późniejsze niż w FM/AM, a więc pomiędzy godziną 18:00-20:00 (słuchalność na poziomie 12%)

Dzień powszedni od godziny 06:00 do godziny 08:00 rano zaczyna z radiem FM/AM ponad 26% respondentów a kończy po godzinie 24:00 3,5% respondentów.

W przypadku grupy respondentów w wieku 20-29 lat widać charakterystyczną dla grupy „młodych” krzywą słuchalności  „przeniesioną” z godzin porannych na popołudniowe z dwoma różnymi  peakami słuchalności. W radiu FM/AM przypada on na pasmo 13:00-16:00 a w przypadku słuchania radia przez Internet  na pasmo 18:00-20:00

Zwraca uwagę fakt, iż w grupie „młodych” odsetek respondentów deklarujących słuchanie radia przez Internet osiąga poziom 15% co stanowi nadreprezentację  w stosunku do średniej słuchalności w badanej populacji 20-59 lat.

Krzywa słuchalności radia FM/AM w przypadku respondentów w wieku 30-39 i 40-49 lat charakteryzuje się  szczytem słuchalności w godzinach porannych i przedpołudniowych. Dla osób  wieku 30-39 lat przypada on na pasmo 08:00-10:00 a dla osób o dziesięć lat starszych na pasmo 10:00-13:00. W obu analizowanych przedziałach wiekowych, radia przez Internet słucha średnio 10% respondentów z tym ze krzywa słuchalności dla trzydziestolatków jest bardziej wyrównana niż w przypadku krzywej słuchalności czterdziestolatków.

Osoby  wieku 50-59 lat zdecydowanie bardziej preferują słuchanie radia przez antenę FM/AM niż słuchanie radia przez Internet. Różnica dla szczytu słuchalności radia FM/AM w stosunku do słuchania radia przez Internet wynosi  średnio 27 pp. a słuchalność radia przez Internet średnio nie przekracza 7%.

Badanie: CAMP BASE to cykliczny projekt badawczy, którego celem jest stworzenie bazy wiedzy o konsumentach m.in. dotyczącej korzystania przez nich z mediów.
– Wykorzystywane typy mediów
– Marki wykorzystywanych mediów
– Pory korzystania z poszczególnych mediów
– Styl i cel korzystania z poszczególnych mediów
– Multiscreening

Badanie realizowane jest metodą CAWI na panelu badawczym Reaktor Opinii. Badanie realizowana jest na min. 3000 respondentów. Respondenci losowani są z grupy panelistów w wieku 15-74. Dane porównywane są z danymi opublikowanymi przez GUS.

ZOBACZ INFOGRAFIKĘ