Użycie lokalnych stacji wzmacnia świadomość marki w miejskich społecznościach [CASE STUDY Barclays]

ZOBACZ INFOGRAFIKĘ

Barclays przeprowadził badania, których wyniki pokazały, że ludzie mają trudności z rozpoczęciem lub poszerzeniem swojego biznesu. W związku z tym postanowił zaproponować przedsiębiorcom finansowe rozwiązanie, które wspomoże ich w rozwoju działalności gospodarczej.  Rozwiązaniem tym był konkurs „Take One Small Step”, w ramach którego najlepsze pomysły biznesowe miały być nagrodzone kwotą 50 tys. GDP w każdym z 9 regionów UK.

Barclays, zachęcając do uczestnictwa w konkursie, miał na celu podniesienie świadomości marki Barclays oraz zaangażowania wśród odbiorców kampanii. Kluczowe było poszerzenie komunikacji na poziomie krajowym o działania lokalne, umożliwiające dotarcie do „small business‘u”.

Dlaczego radio?

Radio umożliwia zwiększenie zaangażowania wśród lokalnej społeczności, dzięki czemu było idealnym medium do komunikacji konkursu. Dzięki kampanii radiowej powstał „szum” dotyczący konkursu, który zachęcił ludzi do głosowania na nominowane pomysły. Dzięki lokalnemu wymiarowi komunikacji, firma Barclays miała możliwość wejścia w interakcję z lokalną społecznością, dostosowując konkurs do różnych oczekiwań w poszczególnych regionach.

Realizacja

Kampania została wyemitowana w 32 stacjach radiowych. Wysoka częstotliwość kampanii w połączeniu z akcjami specjalnymi w programach porannych oraz różnorodność formatów umożliwiły reklamodawcy zmaksymalizować zaangażowanie w trakcie każdego z trzech najważniejszych etapach konkursu – rekrutacji, ogłoszenia nominacji, i głosowania.

Rezultaty

Osoby mające kontakt z kampanią były skłonne dwukrotnie częściej (od osób bez kontaktu z reklamą) rozważyć bank Barclays jako swój przyszły bank. Dodatkowo, osoby będące w zasięgu kampanii deklarowały, że preferują bank Barclays vs. konkurencyjne banki. Również wskaźnik osób potwierdzających, że Barclays wspiera i nagradza lokalny biznes był o 10% wyższy wśród osób, do których dotarła kampania radiowa.

„Kampania była wielkim sukcesem, i umożliwiła nam wsparcie 10 brytyjskich koncepcji biznesowych. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć ekspansję wszystkich nagrodzonych w konkursie pomysłów w niedalekiej przyszłości”, podsumował kampanię Claire Hilton – Head of Advertising, Media and Content firmy Barclays.

Kampania pokazuje efektywność radia w dotarciu do słuchaczy na rynkach lokalnych. Wykorzystanie stacji lokalnych było najlepszym sposobem, aby zaistnieć w świadomości przedstawicieli small biznesu wśród lokalnych społeczności. Wyniki kampanii udowodniły sukces kampanii pod względem rozważania współpracy z bankiem Barclays zarówno przez konsumentów prywatnych, jak również przez przedsiębiorców.

Studium przypadku zostało zrealizowane przez Radiocentre, dawniej znane jako Radio Advertising Bureau (RAB). Radiocentre jest organem handlowym dla radia komercyjnego w Wielkiej Brytanii, reprezentującym ponad 90% branży w zakresie słuchalności oraz dochodów. Więcej na http://www.radiocentre.org/

ZOBACZ INFOGRAFIKĘ