Radio najbardziej zaufanym źródłem informacji w dobie pandemii! [RAPORT]

Według najnowszego badania IAB Polska radio jest medium, któremu ufamy najbardziej. Jednocześnie radio zgromadziło najmniejszy odsetek odpowiedzi negatywnych.

IAB Polska w grudniowym raporcie przedstawiło wyniki badania nt. poziomu zaufania internautów m.in. do mediów, brandów, instytucji oraz grup społecznych i zawodowych. W rankingu mediów o najwyższym poziomie zaufania wygrywa radio. Aż 72% badanych wskazało, że ufa radiu jako źródłu informacji. Przeciwną odpowiedź wskazało zaledwie 13% ankietowanych.

Na kolejnych miejscach w rankingu ufności uplasowały się prasa (63%) oraz polskie i zagraniczne serwisy internetowe (odpowiednio 60% i 57%).

To już kolejny ranking, wg którego radio jest najlepszym źródłem informacji. Według raportu Europejskiej Unii Nadawców „Zaufanie do mediów” radiu ufa 54% Polaków, plasując to medium na pozycji lidera przed Internetem (46%), telewizją (45%), prasą (39%) i social mediami (35%). Na radio jako ważne źródło informacji wskazuje też badanie TGI. Połowa ankietowanych deklaruje, że zawsze słucha radia uważniej, gdy nadawany jest serwis informacyjny.

Badanie IAB Polska zostało zrealizowane metodą CAWI na próbie 952 użytkowników Internetu w wieku pow. 15 lat reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek oraz częstotliwość korzystania z sieci. Badanie zrealizowano w sierpniu i wrześniu 2020 roku

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska jest organizacją zrzeszającą ponad 230 najważniejszych firm polskiego rynku internetowego, w tym największe portale internetowe, sieci reklamowe, domy mediowe i agencje interaktywne.

Opracował Krzysztof Głowiński