Radio Track z pozytywną oceną audytu CESP

Monika Polewska

Badanie Radio Track, będące standardem pomiaru słuchalności radia w Polsce, przeszło niezależny audyt przeprowadzony przez międzynarodowy instytut CESP (Centre d’Étude des Supports de Publicité), specjalizujący się w doradztwie i kontroli pomiaru mediów. W opinii przedstawicieli instytutu, Radio Track jest jednym z najlepiej zaprojektowanych badań radia i został określony mianem badania premium.  

W raporcie pokontrolnym audytorzy CESP piszą m.in., że metodologia Radio Track jest zgodna ze światowymi standardami i gwarantuje właściwe odzwierciedlenie poziomu słuchalności radia – zarówno jako medium ogółem, jak i wyników poszczególnych stacji.

Audyt metodologii badania Radio Track został zlecony przez Grupę RMF, Grupę Eurozet, Grupę Radiową Time oraz Grupę Radiową Agory. Decyzja o jego realizacji zapadła we wrześniu 2021 roku i wówczas rozpoczęły się rozmowy z CESP. Sam audyt rozpoczął się w styczniu, a zakończył w kwietniu 2022 roku.

Radio Track realizowany jest metodą Day After Recall (DAR), która polega na zadawaniu pytań dotyczących faktów i wydarzeń z dnia poprzedniego. Ankieter pyta respondenta o kolejne zdarzenia dnia wczorajszego, które pozwalają podzielić dzień na etapy i tworzą kontekst pytań o słuchanie radia, np.: „O której godzinie się Pan obudził?”, „O której godzinie wyszedł Pan z domu?”, „Czy słuchał Pan radia między przebudzeniem a wyjściem z domu?”, itd. Następnie padają pytania o to, których stacji i jak długo respondent słuchał. Osadzenie (zakotwiczenie) słuchania radia w codziennych czynnościach sprzyja odświeżaniu pamięci respondenta, co zwiększa precyzję udzielanych przez niego odpowiedzi.

Rozmowa, w której uwaga respondenta koncentruje się na odtworzeniu czynności dnia poprzedniego, poprzedzona jest pytaniami o znajomość stacji. Odczytywanie pełnej listy rozgłośni dostępnych w miejscu zamieszkania respondenta, pozwala mu przypomnieć sobie ich nazwy. Brak odczytania listy prowadziłby do tego, że respondenci mogliby zapomnieć o mniejszych stacjach, które rzadziej się promują, czy też takich, które nadawanie rozpoczęły niedawno.

Próba badania Radio Track składa się z części ogólnopolskiej i nadreprezentacji, które obejmują 28 lokalnych rynków radiowych. Konstrukcja próby pozwala na dokładne doświetlenie tych rynków, dzięki czemu co miesiąc udostępniane są aktualne wyniki ponad 200 lokalnych stacji (łącznie badaniem objętych jest ponad 300 rozgłośni).

Radio Track jest największym badaniem medialnym w Polsce, realizowanym codziennie od 22 lat. Każdego roku przeprowadzanych jest 84 000 wywiadów. Badanie realizuje renomowany instytut badawczy Kantar Polska, który jest członkiem branżowej organizacji OFBOR, posiada audyt kontroli jakości pracy ankieterów PKJPA oraz działa zgodnie z Kodeksem Esomar.

Instytut CESP działa od 60 lat. Specjalizuje się w prowadzeniu regularnych audytów systemów pomiaru mediów oraz w działaniach konsultingowych. Zajmuje się badaniami radia, telewizji, internetu, prasy i reklamy. Obecnie prowadzi stałą działalność na 20 rynkach medialnych. W Polsce prowadził wielokrotnie audyty badań oglądalności telewizji, aktualnie realizuje także audyt badania OOH Gemius.

Szczegółowe informacje na temat badania Radio Track znajdują się na www.badaniaradiowe.pl