Radio zdecydowanym liderem zaufania w Europie! [RAPORT]

ZOBACZ INFOGRAFIKĘ

W Europie rośnie poziom zaufania do mediów tradycyjnych. Najbardziej Europejczycy ufają radiu.  W dobie post-prawdy i szerzących się fake newsów rok za rokiem tracą natomiast zaufanie do portali internetowych i mediów społecznościowych.

W czasach tak dużej różnorodności mediów, nadmiaru informacji i bodźców, które docierają do nas każdego dnia, zaufanie jest ważnym czynnikiem budującym relacje między medium a odbiorcą. Co więcej, utrzymanie wysokiego poziomu zaufania w świecie filter bubble i  fake’ów staje się coraz większym wyzwaniem. Pomiar zaufania jest istotnym narzędziem monitorowania tendencji w postrzeganiu przez odbiorców mediów i ich działalności. Wiedza na ten temat może być kluczowa w obieraniu strategii, których celem jest budowanie możliwie szerokiego audytorium i wiarygodności.

Media cieszące się największym zaufaniem w Europie (2017 r.)

Od kilku lat European Broadcasting Union (EBU) publikuje doroczny raport „Trust in Media” dotyczący zaufania do mediów. Opiera się w nim na wynikach pochodzących z badania Eurobarometr, które jest przeprowadzane w 33 krajach w Europie. W opublikowanych w lutym br. danych za 2017 roku wynika, że radio niezmiennie cieszy się największym zaufaniem wśród wszystkich mediów. Jest liderem rankingu w 24 badanych krajach. Rok wcześniej było to 21 państw. Najwyższy poziom zaufania do radia deklarują mieszkańcy Skandynawii i Holandii (76-84%). Średnia dla mieszkańców Unii Europejskiej (28 badanych krajów) wyniosła 59%. W Polsce poziom zaufania dla radia kształtuje się na poziomie 54% i również jest najwyższy w zestawieniu z innymi mediami. Średnia zaufania dla innych mediów w Unii Europejskiej wyniosła dla telewizji – 51%, prasy – 47%, internetu 34%, a mediów społecznościowych – zaledwie 20%.

Media cieszące się najmniejszym zaufaniem w Europie (2017 r.)

Podobnie jak w przypadku radia, telewizję relatywnie najwyższym zaufaniem obdarzają mieszkańcy Skandynawii (73-77%). Równie wysokim zaufaniem telewizja cieszy się w Albanii i Portugalii. Internet najlepiej jest oceniany przez mieszkańców dawnego bloku wschodniego i Portugalii, a najwyższy poziom zaufania do mediów społecznościowych obserwujemy w krajach bałkańskich, na Węgrzech i w Polsce.

Zaufanie do mediów w Europie (2017 r.)

Raport „Media in Trust 2018” dowodzi, że na przestrzeni ostatnich lat zwiększa się przepaść między zaufaniem do mediów tradycyjnych (radio, telewizja i prasa), a  brakiem  zaufania do internetu i mediów społecznościowych. Mówi o tym wskaźnik zaufania NTI (Net Trust Index), który jest różnicą pomiędzy „zaufaniem” a „brakiem zaufania”. W Unii Europejskiej NTI dla radia w 2017 roku był na poziomie +25 pkt, czyli na takim samym jak rok wcześniej i o 9 pkt wyższy w porównaniu do 2012 roku. Najgorzej w zestawieniu wypada internet (-17 pkt) i media społecznościowe (-42 pkt). Media te na przestrzeni czterech ostatnich lat tracą po 9 pkt i utrzymają wyraźny trend spadkowy.

Wskaźnik zaufania (NTI*) do mediów w Polsce (2017 r.)

W Polsce wskaźnik NTI wynosi kolejno: radio (+20 pkt), internet (+14 pkt), telewizja (+1 pkt), social media (-5 pkt) i prasa (-6 pkt). Podobnie jak w większości krajów Europy również nad Wisłą radio jest numerem jeden pod względem zaufania do mediów. Warto jednak zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do tendencji obserwowanej w Unii Europejskiej, gdzie generalnie rośnie zaufanie do mediów tradycyjnych (radio, telewizja, prasa), a spada do internetu i mediów społecznościowych, w Polsce poczynając od 2015 roku widzimy spadek zaufania do mediów w ogóle. Relatywnie lepiej na tle Europy oceniamy natomiast Internet i media społecznościowe. Jedną z nasuwających się hipotez, tłumaczących obserwowaną tendencję generalnego spadku zaufania do mediów w Polsce jest nasilająca się ostrość dyskursu publicznego, która siłą rzeczy musi mieć odbicie w przekazie medialnym.

Autorzy: Magdalena Owczarczak i Michał Aleksandrowicz (Grupa Eurozet)

Źródło: EBU Media Intelligence Service – „Trust in Media 2018”
Pełna treść raportu dostępna jest TUTAJ

ZOBACZ INFOGRAFIKĘ