Wydatki na reklamę radiową w 3. kwartale 2019 r. wzrosły aż o 8,1% [ANALIZA]

Po umiarkowanych wzrostach w pierwszym półroczu 2019 roku, w trzecim kwartale zdecydowanie poprawiła się koniunktura na rynku reklamowym. Porównując rok do roku, wzrósł on o 6,3%, a wydatki na reklamę radiową o 8,1% (dane wg raportu Domu Mediowego STARCOM).

Wzrosty wydatków mogą być następstwem wciąż dobrej kondycji polski gospodarki, niskiego bezrobocia oraz poszerzonego programu 500+. Biorąc pod uwagę, że w 2019 roku nie było żadnych dużych wydarzeń sportowych, które znacząco wpływają na wzrosty budżetów reklamowych, możemy uznać rok 2019 za bardzo dobry.

DYNAMIKA MEDIÓW NA RYNKU REKLAMOWYM

W trzech kwartałach 2019 roku motorem napędowym była reklama internetowa, która wzrosła aż o 9,6%, z czego najwięcej na urządzeniach mobilnych (o 20,3%). Wydatki wzrosły także w radiu (o 1,6%), outdoorze o 3,6% i kinach (6,5%). Na wysoki wzrost tej ostatniej wpłynęła przede wszystkim większa frekwencja.

Spadek zanotowała natomiast reklama w telewizji i prasie. Kolejny rok może przynieść prasie jeszcze większe spadki, chociażby z uwagi na zamknięcie wszystkich tytułów prasowych przez Marquard Media Polska

Różna dynamika wydatków reklamowych może wynikać ze zmiany miejsca i sposobu konsumpcji mediów. Polacy coraz więcej czasu spędzają poza domem, w pracy czy podróżując. Sprzyja to zwiększaniu wydatków reklamowych na urządzenia mobilne, w radiu, kinie czy na outdoor.

WYDATKI POSZCZEGÓLNYCH SEKTORÓW NA REKLAMĘ RADIOWĄ

Niezmiennie największe wydatki na kampanię w radiu przeznacza sektor handlowy, których udział w trzech pierwszych kwartałach wyniósł niemal 37%. Na drugim miejscu znalazł się sektor OTC z udziałem na poziomie 17%, a na trzecim – motoryzacja (11%).

Największym reklamodawcą 2019 roku był Aflofarm, drugim TERG (właściciel brandu Media Expert). 9-ciu na 10 reklamodawców zwiększyło swoje wydatki na reklamę radiową, co potwierdza efektywność inwestycji w tym medium.

Natomiast wśród najczęściej reklamowanych brandów znalazły się sieci handlowe: Media Expert, Euro RTV AGD i Media Markt. Z kolei w zestawieniu TOP 10 reklamowanych brandów, nie pojawił się żaden produkt Aflofarmu. Wynika to z faktu, że marketer w 2019 roku swój budżet reklamowy podzielił aż na 59 produktów.

W TOP 10 w sektorze handlowym pierwsze trzy firmy ( Terg, Euronet Warszawa i Ceconomy AG) zwiększyły swoje wydatki o ponad 20%, a jedynie dwie zmniejszyły rok do roku swoje inwestycje w reklamę.

W zestawieniu TOP 10 firm z sektora OTC nastąpiły spore przetasowania. Do pierwszej dziesiątki weszły aż cztery firmy, które w 2018 roku zajmowały dalsze miejsca: Hasco Lek (awans z pozycji 19stej), Oleofarm (z 30stej), Thea Polska (z 49tej) i Natuhouse (z 26).

Liderem w sektorze MOTORYZACJA pozostaje Grupa Volkswagen, która w 2019 zwiększyła swoją przewagę nad konkurencją. W tym roku do TOP 10 dołączyło Volvo, które zwiększyło wydatki na reklamę radiową ponad 25-krotnie.

PROGNOZY NA CAŁY 2019

Według Domu Mediowego STRACOM w całym 2019 roku możemy spodziewać się 3-3,5% wzrostu na całym rynku reklamowym.

W okresie świątecznym na wzrostu wydatków reklamowych może mieć wpływ poszerzenie programu 500+ na pierwsze dziecko wprowadzone w lipcu br. Reklamodawcy już teraz muszą zmierzyć się z brakiem czasów reklamowych w mediach w trzecim kwartale.

Biorąc pod uwagę zwiększające się wydatki reklamowe w większości sektorów, coraz silniejsze wypełnienie bloków reklamowych oraz poszukiwanie przez marketerów alternatywy dla kampanii telewizyjnych, szacujemy, że radio zakończy 2019 rok z ok. 1-2% wzrostem.

Monika Reszka, Grupa Eurozet